Elämän tähden ry

 

Elämän tähden ry on elämänmakuista
Pro bono -yhteiskuntavastuuta
eilisestä, tästä päivästä ja huomisesta

Blogi:

 Soini Strandén, virtuaalihenkilö
osoite:
Soiniityntie 35, 04360 TUUSULA
sähköposti:
in105@in105.fi
puhelin:
040 1511 105 ja 040 5444 105
facebook:
https://www.facebook.com/jormasoini.paivistranden

tässäkin olemme mukana: http://www.pattayasuomiseura.fi/


   Etusivu      Toimintakertomus 2012 ja -suunnitelma 2013
 
 
 
 
 

 
 

Toimintakertomus 2012

Merikonttikotien rakentaminen

Yhteistyö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kanssa jatkui merikonttikotien suunnittelun ja rakentamisen merkeissä. Elämän tähden ry hankki kaksi highcube-merikonttia ja Järvenpää yhden samankokoisen kontin, joita alettiin työstää Samaria ry:n halleilla Vihdin Selkissä. Kahdesta toisiinsa liitettävästä merikontista tulee  Duokoti ja Järvenpään tarpeisiin rakennettavasta yhdestä merikontista Sinkkukotia. Konttien rakentamisesta on vastannut Samaria ry ja se on tapahtunut osin kuntouttavana työtoimintana. Duokoti sijoitetaan Tuusulan Jokilaaksoon, jossa sen toimivuutta testataan tulevina vuosina. Toinen merikonttikoti tulee suoraan asuinkäyttöön Järvenpään kaupungin omiin tarpeisiin. Tuusulaan sijoitettavalle Duokodille Tuusulan kunta myönsi määräaikaisen viiden vuoden rakennusluvan, mikä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun merikontista tehty asunto saa rakennusluvan Suomessa.

Duokodin osalta aloitettiin valmistelut osallistumiseksi vuoden 2013 Asuntomessuille Hyvinkäällä.

Merikonttien mahdollisuuksia asuintarkoitukseen esiteltiin vuoden aikana muun muassa Helsingin ja Tuusulan asumisen parissa työskenteleville viranomaisille ja päättäjille.

Tuusulan Jokilaaksoon vuonna 2011 hankittua ja ns. sosiaalikontiksi rakennettua merikonttia käytettiin ja testattiin edelleen. Sen testikokemuksia on hyödynnetty asunnoiksi tulevien merikonttien rakentamisessa.

Juhani Sjöblomin lahjoitus

Entinen kansanedustaja ja tuusulalainen yrittäjä, Juhani Sjöblom, lahjoitti vuoden 2012 kansanedustajan sopeuttamiseläkkeensä Elämän tähden ry:lle kehittämistyöhön, jonka yhtenä tavoitteena on käyttää merikontteja asunnottomuuden vähentämiseen ja asumisvaihtoehtojen monipuolistamiseen.

Loppuvuodesta tehty lahjoitus oli lähes 18 000 euron suuruinen.

Ympäristöhanke

Työtä Jokilaakson kunnostamiseksi ja virkistyskäytön elävöittämiseksi jatkettiin. Kokemus Jokilaakson vuodenaikojen vaihtelusta täydentyi, sillä kesäkuussa tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun Päivi Strandén ja Jorma Soini asettuivat asumaan matkailuautoonsa Jokilaaksoon.

Yli kahdeksanhehtaarisen tilan ympäristön kohentamista ja hallitun virkistyskäytön lisäämistä jatkettiin. Elämän tähden ry on muun muassa osallistunut tilan halki kulkevan, yleisen hiihtoladun pohjan parantamiseen. Tietoa Jokilaakson kasvillisuudesta ja eläimistä täydennettiin ja ympäristöä kohennettiin. Soini ja Strandén hankkivat myös tilan pihapiiriin kasvihuoneen, josta saatiin ensimmäinen satokin syksyn aikana.

Keväällä Jokilaaksoon sijoitettiin lukuisia linnunpönttöjä, joita Järvenpään Wärttinän päiväkeskuskävijät olivat rakentaneet. Tilalla on pikkulinnuille tarkoitettujen pesäpönttöjen lisäksi kolme telkän pönttöä, joista kaksi on tehty Järvenpäässä.

Vapaaehtoistyö Thaimaassa

Raha-automaattiyhdistys ei lähtenyt rahoittamaan vuodelle 2012 haettua, erityisesti Suomeen avioituneiden thaimaalaisnaisten parissa tehtävää Oikeus ihmisarvoiseen elämään -hanketta.  Vapaaehtoistyö Thaimaassa kuitenkin jatkui muun muassa yhdistettynä Jorma Soinin ja Päivi Strandénin toimintaan Pattaya Suomi-Seurassa ja sen hallituksessa. Thaimaassa Pattayan Jomptienilla sijaitseva vuokra-asunto on edesauttanut mahdollisuuksia oleskella Thaimaassa.

Thaimaassa on muun muassa avattu paikallisen ilmaisjakelulehden ja seuran hallituksen kautta keskustelua kaikenlaisten suomalaisten oikeudesta viihtyä Pattayalla, joka on varsin yleisen käsityksen vastaisesti myös perheiden ja yksin matkustavien naisten suosiossa.

Blogi ja internetsivut

Yhdistyksen kotisivuja (www.elamantahden.fi) täydennettiin. Blogikirjoittelua (www.elamantahden.blogspot.com) jatkettiin omalla sivustollaan, joka on linkitetty yhdistyksen sivulle ja päinvastoin. Päivittäisestä blogiin kirjoittamisesta ovat vastanneet Jorma Soini ja Päivi Strandén. Kirjoitusten aihepiiri on liittynyt yhdistyksen toimintaan, mutta myös laajemmin erilaisiin elämän osa-alueisiin ja ihmisten hyvinvointiin liittyviin ilmiöihin.

Muu toiminta

Yhdistyksen sääntöjen muutosta alettiin valmistella vuoden aikana.

Yhdistys omistaa Jämsässä Rapula-nimisen tilan, jossa on muun muassa sora-alue uimarantoineen. Toimintavuoden aikana selviteltiin mahdollisuuksia saada tilalle rakennuslupa.

Vuoden aikana yhdistys suuntautui myös Salon Meri-Teijoon, josta yhdistyksen jäsenet hankkivat osuuden kahteen merialueeseen. Osuus mahdollistaa muun muassa kalastuksen näillä merialueilla.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkoi Jorma Soini ja varapuheenjohtajana Paavo Luukkonen. Muina jäseninä toimivat Sirkka Sivil ja Päivi Strandén.

 
Toimintasuunnitelma 2013

Merikonttikodit

Samaria ry:n halleilla Vihdin Selkissä valmistuvat keväällä 2013 ensimmäiset merikonttikodit, osin kuntouttavana työtoimintana. Elämän tähden ry osallistuu sille rakennetulla Duokodilla Asuntomessuille Hyvinkäällä heinä-elokuussa. Messujen jälkeen kahdesta highcube-merikontista valmistunut rakennus sijoitetaan Tuusulan Jokilaaksoon, jossa sen toimintoja asuinkäytössä testataan. Tuusulan kunta on myöntänyt vuonna 2012 Duokodille määräaikaisen rakennusluvan.

Vihdissä valmistuu myös yhdestä merikontista rakennettu Sinkkukoti, joka menee yhteistyökumppanin, Järvenpään Mestariasunnot Oy:n käyttöön.

Suunnitteilla on merikonttikotien valmistaminen erikokoisina ja eri asiakasryhmille. Vuoden aikana on tarkoitus perustaa yritys tai muu toimintatapa, jolla merikonttien asunnoiksi rakentaminen ja myynti toteutetaan. Tavoitteena on asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvien merikonttiasuntojen pienimuotoinen valmistus- ja myynti.

Sääntöjen uudistaminen

Yhdistys uudistaa sääntönsä vastaamaan paremmin tämän hetken ja tulevaisuudessa tapahtuvaa toimintaa. Uudistettavissa säännöissä toiminnan keskeiseksi tarkoitukseksi määritellään ihmisten ja eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja elämänlaadun parantaminen Suomessa ja ulkomailla.

Ympäristötyö

Tuusulan Jokilaakson tila siirtyy vuonna 2013 Jorma Soinin lahjoituksena yhdistykselle. Jokilaakson pienimuotoista ympäristön kohennusta jatketaan. Esimerkiksi tilalla olevan Jokilammen saarella rakennetaan kulkuväylä. Jatkossakin tilan kautta voi kulkea hiihtolatu, jonka kunnostamisesta vastaa Myllykylän Mylly -niminen yhdistys.

Jämsässä sijaitsevan, yhdistyksen omistaman Rapula-nimisen tilan kehittämistä jatketaan ja selvitetään muun muassa rakennusluvan saannin mahdollisuutta.

Jorma Soini ja Päivi Strandén lahjoittavat Salon Meri-Teijossa sijaitsevat kaksi merialueosuutta yhdistykselle. Niiden ja muun alueella sijaitsevan virkistys- ja vapaa-ajan toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia tutkitaan ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Vapaaehtoistyö Thaimaassa

Vapaaehtoistyö Thaimaassa jatkuu muun muassa yhdistettynä Jorma Soinin ja Päivi Strandénin toimintaan Pattaya Suomi-Seurassa ja sen hallituksessa. Thaimaassa Pattayan Jomptienilla sijaitseva vuokra-asunto edesauttaa mahdollisuuksia oleskella Thaimaassa.

Nettisivut ja blogi

Yhdistyksen kotisivuja (www.elamantahden.fi) päivitetään tarpeen mukaan. Blogikirjoittelua (www.elamantahden.blogspot.com) jatketaan omalla sivustollaan, joka on linkitetty yhdistyksen sivulle ja päinvastoin. Päivittäisestä blogiin kirjoittamisesta vastaavat edelleen Jorma Soini ja Päivi Strandén. Kirjoitusten aihepiiri liittyy yhdistyksen toimintaan, mutta myös laajemmin erilaisiin elämän osa-alueisiin ja ihmisten hyvinvointiin liittyviin ilmiöihin. 
     Sora on ässä